#231: Marie-Louise Ekman

VARVET-231-MARIE-LOUISE-EKMAN

Det svåra tvåhundratrettioförsta avsnittet med konstnären Marie-Louise Ekman. Vi pratade om disciplin, Hello Baby, att bli intervjuad av oförberedda och slappa journalister, skilsmässor, det psykiska slitaget som skådespeleri innebär, drömmen om ett längre liv, lust, att inte göra någonting, sovmorgnar, vart Sverige är på väg, och givetvis en hel del om huruvida människor var mer gränslösa på 70-talet.
Producent David Mehr
Distribution Acast

Play