#371: Nino Ramsby


Artisten och konstnären Nino Ramsby gästade det svåra trehundrasjuttioförsta avsnittet av Värvet. Vi pratade om Salt, kaviar till frukost, tid och rum, Tyresö, föreställningen om inspiration, egna platser, verkstaden, 90-talet, när livet beskrivs som en resa, namn, alkohol, ätstörningar, rösten och givetvis en hel del om att se sig själv jobba som en tusenfoting.
Samtalsledare: Kristoffer Triumf
Producent: Clara Åström O’Månsson
Distribution: Acast
Kontakt: varvet@triumf.se

Play