#373: Simon J Berger


Skådespelaren Simon J Berger gästade det trehundrasjuttiotredje avsnittet av Värvet.
I ett samtal om kufighet, tidig åldersnoja, vikten av att försöka, stolthet, berättelser, akrobatik, talang, rösten, målbilder, klassresor, trademarkad väst, klingande teatersvenska, skåne och givetvis en hel del om rollspel.
Samtalsledare: Kristoffer Triumf
Producent: Clara Åström O’Månsson
Distribution: Acast
Kontakt: varvet@triumf.se

Play