#374: Emma Frans

Forskaren Emma Frans gästade det trehundrasjuttiofjärde avsnittet av Värvet. I ett samtal om att vilja bli epidemiolog, Uppsala, humor, skärmar till barn, psykologföräldrar, vetenskapskommunikation, suget efter historier, överliggare, sommarpratet, förlossningstrauman och givetvis en hel del att hata gaster.
Samtalsledare: Kristoffer Triumf
Producent: Clara Åström O’Månsson
Distribution: Acast
Kontakt: varvet@triumf.se

Play