#377: Jesper Börjesson


Programledaren och journalisten Jesper Börjesson gästade det trehundrasjuttiosjunde avsnittet av Värvet. I ett samtal om dialektens ursprung, Nyhetsmorgon, underdogkärleken, familjetid, intervjuteknik, lumpen, Creeps, viljan att dra, musikminnen, kritik som känns, kungahuset och givetvis en hel del om att vara nyhetsjunkie in i blodet.
Samtalsledare: Kristoffer Triumf
Producent: Clara Åström O’Månsson
Distribution: Acast
Kontakt: varvet@triumf.se

Play