#380: Liv Mjönes

Skådespelaren Liv Mjönes gästade det trehundraåttionde avsnittet av Värvet. I ett samtal om tro, skidor, dans, scenpaus, Sundsvall, skillnaden mellan att visa och berätta om en biljakt, örat mot verkligheten, Pernilla August, Midsommar, att vara rolig och givetvis en hel del om storheten i att filma med kran.
Samtalsledare: Kristoffer Triumf
Producent: Clara Åström O’Månsson
Distribution: Acast
Kontakt: varvet@triumf.se

Play